1 Ds 12/2013

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 26.05.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. B.