3Obo/111/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 20.05.2014 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava
c/a
1/ Ing. Mária Borovská, Trnava
2/ Vojtech Mihók, Žiar nad Hronom