10SZa/10/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.05.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Sofiane Moussa Mebarek
c/a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky