4 To 7/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.05.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L.B. a spol., § 144 ods. 1,3 písm. b/, § 141 písm. a/ Tr. zák. a iné