5Sž/3/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.03.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Slovak Telekom, a. s.
c/a
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb