5MCdo 10/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
JUDr. Peter Stano, Nám. 1. Mája 16, Bratislava

c/a

Ing. Katarína Hajdinová, Rusovská cesta 3674/13