2 To 10/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.02.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. V. G., § 250/1,4 Tr.zák.