NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

4 Ds 2/2010

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 04.04.2014 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. K. a JUDr. P. H.
Pojednávanie zrušené