1Sžz/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.02.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
ALFA Power a.s., Bratislava
c/a
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava