4 Ds 2/2010

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 17.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J.K., JUDr. P.H.