1 To 15/2007

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.12.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.G., § 187 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr.zák.