3 Urto 8/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.02.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Dušan Horváth, § 185 ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. c/ Tr. zákonníka ČR