3 Urto 2/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.02.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Richard Bellér, čl. 190., ods. 1 a 2 a čl. 329. ods. 1 bod 4 KZ/11