3 Urto 2/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2017 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ján Rusó,
§ 8 ods. 1, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. h/ Tr. zák. ČR a iné
ZRUŠENÉ