3 Tost 8/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.03.2012 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. E. § 329/1,2 Tr. zák. a iné.