3 Tost 3/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 05.02.2015 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š. I. pre § 326/1a,2a Tr. zák. a iné.