3 Tost 26/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.09.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.M. a spol., pre § 9/2, § 219/1,2b,h Tr. zák.
ZRUŠENÉ