3 Tost 25/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.07.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. R. pre § 296 Tr. zák. a iné.