3 Tost 17/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 06.05.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. D. pre § 296 Tr. zák. a iné.
ZRUŠENÉ