3 To 9/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.04.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Róbert Glenda,
§ 329 ods. 1 Tr. zák.