3 To 9/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Andrej Druga pre § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák.