3 To 9/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.11.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. J. a spol., pre § 20, § 145/1,2c,e Tr. zák. a iné.