3 To 8/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.09.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľuboš Ferus a spol., § 296 Tr. zák. a iné
Zrušené