3 To 8/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.10.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. V. pre § 148a/1,4 Tr. zák. a iné.