3 To 8/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. I. D. a spol. pre § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. a iné.