3 To 7/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.10.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Bc. P. Ch. pre § 185a/1 Tr. zák.