3 To 7/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.03.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. S., pre § 9/2, § 250c/1,5 Tr. zák.