3 To 7/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. M. a spol. pre § 20, § 329/1,2 Tr. zák.