3 To 6/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Rudolf Dulík a spol., § 20 k § 261 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. a iné