3 To 6/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.10.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. R. pre § 250b/1,5 Tr. zák. a iné.