3 To 5/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
MUDr. J. B. pre § 329/1 Tr. zák.