3 To 5/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.02.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Doc. Mgr. A. S, ArtD. a spol., pre § 329/1, § 333/1 Tr. zák.