3 To 4/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Richard Kolesár a spol., § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné