3 To 4/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.04.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. A. D. pre § 333/1,2b Tr. zák.
ZRUŠENÉ