3 To 4/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 02.10.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D. D. pre § 329/1 Tr. zák.