3 To 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. J. a spol. pre § 20, § 144/1,2c,e, s poukazom na § 138 písm. c/ a § 140 písm. c/ Tr. zák. a iné.