3 To 3/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. D. M. a spol. pre § 329/1,2 Tr. zák. a ďalšie.
ZRUŠENÉ