3 To 3/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Bc. A. M. pre § 261/1 a nasl. Tr. zák.