3 To 2/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Miroslav Abrahám a spol. pre § 296 Tr. zák. a iné.