3 To 2/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.N., § 336 ods. 1 Tr. zák.