3 To 2/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.02.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I. G. pre § 219 ods. 1, ods. 2 písm. h/ Tr. zák. a iné.