3 To 2/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.06.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B. Š. pre § 9/2, § 8/1, § 250/1,4 Tr. zák.