3 To 15/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ignác Bertovič pre § 225 ods. 1, ods. 5, § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák.