3 To 14/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.12.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. P., § 7 ods. 1, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. j/ Tr. zák.