3 To 13/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.03.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Peter Dobrovodský pre § 336 ods. 2, § 333 ods. 1 Tr. zák.