3 To 13/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.05.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E. C. pre § 144/1,2 písm. e/ Tr. zák. a iné.