3 To 12/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Vlastimil Valkovič a spol., § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné