3 To 12/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.05.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. D. pre § 329/1 Tr. zák.