3 To 1/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.05.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. H. pre § 329/1,2 Tr. zák.