3 To 1/2009

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. F. B. pre § 8 ods. 1, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.